Jdi na obsah Jdi na menu

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

 

1. Plánování túry
Vždy pečlivě naplánovat trasu túry. Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího člena skupiny.
2. Shromáždit informace
S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové situaci a lavinovém nebezpečí, situaci v terénu atd.
3. Informovat o túře třetí osobu
Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
4. Přiměřené vybavení
Zvolit odpovídající výstroj a výzbroj s ohledem na počasí, délku túry a náročnost terénu (boty). Mít vždy rezervní oblečení (ponožky).
5. Schopnost orientace
Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.
6. Respektovat značení
Znát typy výstražných tabulí a jejich význam a uvedenými pokyn se řídit. Nepohybovat se mimo značené cesty.
7. První pomoc
Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.
8. Hlášení nehody
Znát kontakty na Horskou službu nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon s rezervou kreditu.
9. Postup v nouzi
Znát zásady chování pro případ nouze – zbloudění, uvolnění laviny, zřícení v exponovaném terénu apod.
10. Nikdy nepodceňovat hory
Nezodpovědným chováním nevystavovat nebezpečí sebe ani ostatní.