Jdi na obsah Jdi na menu

 

SDH Boží Dar

Z historických podkladů se dočteme, že dne 25.ledna 1873 byly schváleny stanovy hasičského sboru, nesoucího název-Spolek dobrovolných cvičenců-hasičů na Božím Daru. Stanovy jasně specifikovaly účel spolku, prostředky k činnosti a způsob jejich zajištění.

Potvzení o existenci spolku c.k.místodržitelství Praha dne 28.dubna 1873 ve smyslu§9 zákona ze dne 15.listopadu 1867 R.G.B(zřejmě zbírka zákonů) potvzuje exsistenci spolku podle obsahu těchto stanov.

Spolek dobrovolných cvičenců- hasičů na Božím daru si dne 1.června 1873 založil Pohřební a podpůrný spolek dobrovolných hasičů na Božím Daru, při čemž všichni členové hasičského sboru se stali povinně jeho členy a dle úvahy do něj mohly vstoupit i manželky, které pak v případe úmrtí měli stejná práva. Podporu dostal člen v případě neschopnosti práce v důsledku služby v hasičském sboru, případně pozůstalí na úhradu pohřebních nákladů. Existence tohoto spolku byla potvrzena c.k.místodržitelstvím Praha dne 16.srpna 1873

Více se bohužel z historie hasičů v tomto období na Božím Daru nezachovalo. Činnost božídarských hasičů pokračovala bez přerušení i po vyhlášení Československé republiky.

Druhá světová válka změnila život v mnoha obcích, činnost některích spolků skončila. Ale činnost hasičů, třeba i pod jinými názvy,zůstala až do dnešních dnů. Tak se stalo i na Božím Daru. Po skončení druhé světové války byla obec Boží Dar v přísném režimu pohraničních obcí, který se uvolnil až po roce 1960.