Jdi na obsah Jdi na menu

 

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020

v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

kód CCI:2014TC16RFCB017

 

Projekt: 

„Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrální Krušnohoří“

                          Registrační číslo: 100246990

 

Více informací ZDE

  

 

Výstavba nové hasičské zbrojnice

 

 „Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří

 

„Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří" / „Feuer und andere Sicherheit der Bevölkerung in der Region Zentrales Erzgebirge" - 10001616

Realizace / Projektzeitraum 11/2009 - 12/2013

 

„Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří" / „Feuer und andere Sicherheit der Bevölkerung in der Region Zentrales Erzgebirge" - 10001616


Lead Partner: Město Boží Dar - starosta Ing. Jan Horník
Partner 001: Obec Breitenbrunn - starosta Ing. Ralf Fischer
Partner 002: Město Kurort Oberwiesenthal - starosta Ing. Mirko Ernst
Partner 003: Město Loučná pod Klínovcem - starostka Mgr.Jana Müllerová

Realizací projektu dojde k významnému posílení a zajištění bezpečnosti života a majetku obyvatel a návštěvníků. Jednotlivé projekty partnerů se vzájemně doplňují.

Projekty jednotlivých partnerů

Lead partner - Město Boží Dar:

  1. Požární zbrojnice Boží Dar
  2. Pořízení speciálního hasičského vozidla pro přepravu osob se základním hasičským vybavením
  3. Pořízení speciálního policejního vozidla včetně potřebného zásahového vybavení pro Městskou policii Boží Dar

Partner 001 - Obec Breitenbrunn:

  1. Sklad materiálu pro případ katastrofy pro obec Breitenbrunn včetně kliniky v Erlabrunnu.
  2. Pořízení nákladního požárního vozidla.

Partner 002 - Město Kurort Oberwiesenthal:

  1. Pořízení hasičské cisterny.
  2. Pořízení požárního žebříku HM 22.

Partner 003 - Město Loučná pod Klínovcem:

  1. Výměna a rekonstrukce požárních hydrantů ve městě.

Hasičská technika je v současně době umístěna v objektu, neodpovídá požadavkům na požární zbrojnici. Po výstavbě nové požární zbrojnice bude objekt původní zbrojnice sloužit pro garážování roleb a sněžných skútrů pořízených v rámci programů Phare CBC a Interregu IIIA a strojového parku na úklid města.

Fotogalerie z výroby automobilu ZDE

Fotogalerie z výstavby zbrojnice ZDE

(fotogalerie bude průběžně doplňována) 

„Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří

                                                                                                        

 Společná prevence nebezpečí požárů - pořízení zásahového/hasičského vozidla 

Číslo projektu: CZ.04.4.81/4.4.00.1/0064
Programové období: Strukturální 2004-2006
Název programu: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Priorita: Lidské zdroje a sítě
Opatření: Bezpečnost
Podopatření:

Přeshraniční spolupráce v oblasti protipožární ochrany,

záchranných služeb a ochrany proti katastrofám

   
   
Termín zahájení: 01.07.2005
Termín ukončení: 31.08.2006
Žadatel: Obec Boží Dar
IČ:

00479705

 

dsc00523.jpg

Popis projektu

1/ Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Boží Dar je zařazen v systému plošného pokrytí Karlovarského kraje jako jednotka typu JPO III s územní působností, která v souladu s poplachovým plánem kraje zasahuje kromě katastru své obce i ve prospěch dalších obcí v kraji. Modernizacé jejího vybavení budou vytvořeny kvalitnější podmínky pro provádění rychlejších a účinnějších zásahů při požárech a jiných mimořádných událostech. tato skutečnost má podstatný vliv na snížení škod vzniklých při mimořádných událostech a na vytváření bezpečnějšího prostředí pro občany, žijící v dané oblasti kraje i pro turisty, kteří tuto oblast navštěvují. Přímo ovlivňuje i vytváření bezpečnějšího podnikatelského prostředí v dané části kraje.
2/ S využitím této jednotky se rovněž počítá v rámci připravované dohody o příhraniční pomoci mezi vybranými obcemi Karlovarského kraje a vybranými obcemi Vládního kraje Chemnitz. Konkrétně se jedná o poskytování přímé a vzájemné pomoci při požárech a jiných mimořádných událostech mezi obcemi Boží Dar a měste Kurort Oberwiesenthal. tato vzájemná pomoc je z hlediska obou obcí žádoucí především s ohledem na nevyhovující dojezdové časy dalšíchposilových jednotek požární ochrany, kdy ojezdový čas profesionální jednotky HZS kraje ze stanice v Karlových Varech se v letním období za ideálního stavu pohybuje kolem 30 minut. Zejména v zimním období jsou pak tyto obce často z důvodu neprůjezdných komunikací odkázány při vzniku mimořádných událostí pouze na vlastní síly a vlastní technické vybavení.
Realizace tohoto záměru by významným způsobem přispěla k naplňování systému plošnéjo pokrytí Karlovarského kraje jako Nařízení Karlovarského kraje č. 2 ze dne 7.7.2003, čímž by bylo garantováno poskytnutí pomoci občanům a návštěvníkům kraje v dané oblasti tak, jak to stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.